eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem:
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo:
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie, aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty:
KOMUNIKAT - zmiana metody szyfrowania dostępu do bankowości internetowej - eBankNet

W związku z rosnącymi wymaganiami bezpieczeństwa, Bank Spółdzielczy w Nowym Targu podjął decyzję, aby z dniem 31.03.2024r. zmienić metodę szyfowania dostępu do bankowości internetowej. Konsekwencją tego działania będzie brak możliwości korzystania z bankowości elektronicznej na urządzeniach posiadających niewspierane przez producentów systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8 ... lub przeglądarki internetowe w starych wersjach: IE, Firefox, Chrome ... (oprogramowanie to, już nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa).
PRAGNIEMY PODKREŚLIĆ, że wprowadzone zmiany nie wymagają, z Państwa strony ŻADNYCH działań (Państwo nie musicie kontaktować się z Bankiem a pracownicy Banku NIE BĘDĄ dzwonili do Państwa).

Bezpieczeństwo Państwa rachunków bankowych jest dla nas najważniejsze !

KOMUNIKAT - ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi oraz Ukrainy

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do ww. krajów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej. Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.

Przykłady pozostałych sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

KOMUNIKAT - wyłączenie obsługi protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1

W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów bankowych dostępnych przez przeglądarki internetowe www, od dnia 20.02.2020r. (czwartek) wyłączono obsługę protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 na wszystkich serwerach www, za pomocą których Klienci Banku Spółdzielczego w Nowym Targu mają dostęp do swoich rachunków bankowych. Od tego dnia korzystać z bankowości internetowej można tylko przez przeglądarki obsługujące protokół TLS 1.2 lub wyższy.
Podsumowując, osoby korzystające z komputerów na których zainstalowany jest system operacyjny starszy od Windows 7 oraz korzystające z telefonów komórkowych z zainstalowanym systemem starszym od Android 4.4 NIE BĘDĄ MOGŁY ZALOGOWAĆ SIĘ DO SWOJEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ.
Przy próbie zalogowania się do systemu, Klient nie zobaczy standardowej strony z logowaniem - tylko komunikat, że protokół bezpieczeństwa wykorzystywany przez jego przeglądarkę JEST NIEOBSŁUGIWANY.

KOMUNIKAT - dwuetapowe logowanie

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu pragnie poinformować, że z dniem 13 września 2019r. włącza silne uwierzytelnienie, czyli dwuetapowe logowanie do systemu. Podczas logowania będzie potrzebne wprowadzenie dodatkowego kodu z dostępnego narzędzia autoryzacyjnego (taka sama zasada jak przy autoryzacji transakcji).
Jednocześnie prosimy o zachowanie wzmożonej czujności na próby wyłudzania danych do logowania. Szczególnie prosimy niereagować na podejrzane e-mail i telefony.

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE !
Kupujesz przez internet, zachowaj wzmożoną czujności na próby wyłudzania danych do logowania ! - przeczytaj.